Agiilse tootejuhi/tooteomaniku arenguprogramm

 

Soovin osaleda
 

Programmi ülevaade

See programm on kavandatud tarkvaraarenduse organisatsioonidele või tarkvaraarenduse tellivatele organisatsioonidele suunatud keskastme ja tippjuhtidele, projektijuhtidele ning meeskonnajuhtidele.

Programm ühendab "Active Agile Leadership Skills" põhimõtteid ja meetodeid, keskendudes samal ajal kaasaegse tooteomaniku ja tootejuhi oskuste arendamisele. Programm pakub paindlikku lähenemist, võimaldades osalejatel kohendada õppesisu vastavalt oma vajadustele ja olemasolevale juhtimiskogemusele.

Õppe eesmärgid

Arendada praktilisi oskusi agiilse toote- ja projektijuhtimise kontekstis.

 

Mõista ja rakendada Scrum'i ja Kanban'i põhimõtteid toote- ja projektijuhtimises

Luua ja juhtida kõrgjõudlusega Scrum, Kanban, Lean arendusmeeskondi

Rakendada otsustamist ja suhtlemist agiilse juhtimise raames

Kasvata kaasaegse tooteomaniku/tootejuhi oskusi

Meie coachingu programm on suunatud ettevõtjatele, juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad leida uusi võimalusi kasvatamaks oma organisatsiooni ja klientide väärtust ning lisada oma CV-sse uusi oskusi, mis võimaldaksid küsida kõrgemat palka.

Isikupõhine lähenemine


Alek Kozlov lõi selle agile coaching programmi põhimõttel “learning by doing”, kasutades samu võtteid, mida ta rakendas paljudes edukates coaching’u projektides. Antud koolituste jooksul läbid Sa mitmed juhtimise teemad, mis teineteist täiendades moodustavad ühtse loogilise terviku.

Koolituse käigus kohendatakse teemasid lähtuvalt osaleja vajadustest. Iga teemat on võimalik ka iseseisvalt rakendada või kombineerida juba olemasoleva juhtimiskogemusega.

Registreeru siin

Läbitavad teemad

Makro trendid

Ettevõtete, omanike ja juhtide väljakutsed kiiresti muutuvas keskkonnas ja organisatsioonis

Tooteomaniku ja projektijuhi roll, Sissejuhatus Scrum'i ja Kanban'i Metoodikatesse

Oskused ja käitumine, mida väärtustavad tööandja, kolleegid ning mis aitavad Sul olla oma ülesannetes edukas

IT ja toote arendamise strateegia, Agiilse arendus- ja projektimeeskonna loomine ja Juhtimine

Strateegia kui otsustamise raamistik, mis aitab omanikel, juhtkonnal, töötajatel ja klientidel teha sarnaseid valikuid (Innovatsioon, Müük, Branding, Partnerlus)

Otsuste Tegemine ja Suhtlemine Agiilses Toote- ja Projektijuhtimises

Otsustusprotsessid ebakindluse tingimustes.
Efektiivne suhtlemine ja tagasiside agiilsetes meeskondades.

Tulemused ja investeeringu tasuvus

Finantsanalüüsi alused, Tulu/Kulu komponendid, hinnastamise, turunduse ja müügi strateegia. ROI

IT ja tarkavara arendusprotsessid agiilses toote- ja projektijuhtimises

Erinevate (monumentaalsete ja agiilsete) meetodite kasutamine ja transformatsiooni elluviimine (ka vastav org. struktuuri muutmine)

Organisatsioon

Organisatsiooni struktuur, agiilse meeskonna juhtimine, skaleerumine, karjääri kasv

Riskijuhtimine

Juriidilised aspektid tootejuhi ja tooteomaniku töös - litsentsid, patendid, lepingud. Konkurentide tegevus. Avalikud suhted

Düsfunktsioon

Tüüpilised organisatsioonide käitumismustrid ja tagajärjed kui tooteomanik ja tootejuht puudub

(C)PO värbamine

Kas kasvada organisatsioonisiseselt, või värvata väljast. Plussid ja miinused

Tutvun õppekavaga

Osalejate tagasiside

Alar 

"Suurepärane koolitus koos suurepärase koolitajaga. Avab silmi tahkudest, millest ei ole osanud varem mõelda. Soovitan kindlasti ka teistele"

Agiilse tootejuhi arenguprogrammi koolituse osaleja

Gertti

"Mulle väga meeldis see koolitus. Ma läksin sinna mõttega, et kinnitan oma teadmisi aga õppisin veidi teise nurga alt üldse mõtlema. Soovitan sinna koolitusele minna koos kolleegiga - nii on mõju asutuse ja enda arengule tõenäoliselt veel suurem"

Agiilse tootejuhi arenguprogrammi koolituse osaleja

Irina

"Mina väga tänan põhjaliku koolituse eest! Videod on loogilises järjekorras ja arusaadavate selgitustega. Koolitaja on teinud põhjaliku töö."

Tervikliku internetiturunduse e-koolitusel osaleja

Markus

"Koolituse juures meeldis arusaadav teemade käsitlus, kõik oli lihtsalt seletatud. Lisaks oli väga hea lahendus see, et iga teema juures oli iseseisev töö, et teemast paremini aru saada ja kõik läbi teha."

Tervikliku internetiturunduse e-koolitusel osaleja

Miks valida?

Järele proovitud strateegiad

Arenguprogramm keskendub üheselt mõistetavatele ja taaskasutatavatele tehnikatele, mis toimivad reaalses elus

Kaasaegne, praktiline ja mitmekülgne

Universaalsed teadmised, mis on rakendatavad erinevates töö- ja eraelu situatsioonides

Väike grupp

Koolituse igas grupis on maksimaalselt 8 inimest, et säilitada individuaalne lähenemine

Koolituse hind

2500€

Hind sisaldab:

  • Iseseisvaid töid ja praktikume
  • Piiramatul määral individuaalseid  coaching sessioone lektoriga
  • Õppetööd väikses grupis meie õppekeskuses Tallinnas

Koolituse info

Järgmiste koolituste toimumisajad on märgitud "Registreeru" vormis

  Koolitusel osalemise töövahendid

  • Arvuti

Arvega tasumine

Arveinfo palume märkida registreerimisel vastavasse välja. Arve väljastame 3 tööpäeva jooksul peale koolitusele registreerimist.

Ettevõtluskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Järelmaksuga tasumine
Koolituse eest on võimalik tasuda ka osade kaupa, taotledes järelmaksu Liisi.ee kaudu. Lisainfo saamiseks loe täpsemalt Liisi.ee kodulehelt ning täida laenutaotluse avaldus. Koolitusele registreerimisel märgi palun kommentaaride lahtrisse, et soovid koolituse eest tasuda Liisi.ee järelmaksuga.
Enne koolitusele registreerimist tutvu palun õppekorralduse alustega.

Sinu koolitaja

Alek Kozlov

Alek Kozlov on aidanud paljudel kõrgtehnoloogilisi tooteid tootvatel ettevõtetel oma äriprotsesse täiustada Agile ja Lean mõtlemise, tootearenduse ja arendusprotsessi pideva täiustamise kaudu.

Oma elu ja karjääri jooksul näinud ja läbinud mitmeid ühiskonna, majanduse ja ettevõtete muutusi ja kriise (1991-94, 2000, 2008, 2014, jne), mis on andnud oskuse näha kaardistamata olukorras uusi võimalusi äride ja organisatsioonide kasvuks. Alek omab pikaajalist kogemust tehnoloogia, teeninduse, tootmise ja tööstuse protsesside täiustamise metoodikate alal. Tema kogemus erinevatest tegevusvaldkondadest ja huvi pidevalt õppida uusi tehnoloogiaid ja metoodikaid aitab leida täiesti uusi lähenemisi firma kasvatamiseks. 

Alek töötas Skype’is, kus tema ülesanne oli aidata organisatsiooni globaalsele üleminekule Scrum metoodikale. Seal oli vaja töötada 60 tootega, üle 12 ajavööndi ulatuva ja kuue kontori vahel jagatud arendusmeeskondadega.

Ta on nõustanud mitmeid Eesti era- (sh. Skeleton Technologies, Telia, SatProf, Tavrida Electric Export, Green Industry Services) ja avaliku sektori organisatsioone (sh. SMIT, Töötukassa, Haigekassa) uute ärimudelite ning organisatsiooni toimimiseprotsesside transformeerimisel, uute innovaatiliste teenuste disainimisel ning arendamisel.

Ta on koolitanud sadu inimesi, mille tulemusena aitas neil tulla toime oma uute väljakutsetega turul ja mõista, kuidas paremini kasutada selleks sobivaid töövõtteid ja vahendeid.