Mind huvitab:

Õppekorralduse alused
Kvaliteedi tagamise alused
Isikuandmete töötlemine
Õppekavad
Kaubamärgid

Ettevõtluskeskus OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise

Õppekorralduse alused

 

Enne koolitusele registreerimist tutvu õppekorralduse alustega

Koolitusele registreerimiseks tuleb täita koolituse info juures olev registreerimisvorm, saata e-mail [email protected] või helistada telefonil 6520001. Koolitusele registreerimise järel saadame ühe tööpäeva jooksul sellekohase kinnituskirja.

Koolituse vastuvõtu- ja väljaarvamise tingimused on iga koolituse kirjelduse juures kirjeldatud eraldi. Juhul, kui koolituse kirjelduse juures ei ole kirjeldatud koolituse vastuvõtu- ja väljaarvamise tingimusi, saab koolitusel osaleda iga huviline.

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ülekandega, mille saadame hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale koolitusele registreerimist registreerimisvormil sisestatud või Teie poolt antud e-maili aadressile.

Ettevõtluskeskus OÜ on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Koolituse eest on võimalik tasuda ka osade kaupa, taotledes järelmaksu võimalust Liisi.ee kaudu. Lisainfo järelmaksu kohta on täpsemalt välja toodud Liisi.ee kodulehelt ning täita tuleb laenutaotluse avaldus. Koolitusele registreerimisel tuleb kommentaaride lahtrisse märkida, et koolituse eest soovitakse tasuda Liisi.ee järelmaksuga.

Raha tagasi garantii kehtib kõikide Ettevõtluskeskuse teenuste puhul. Juhul, kui osaleja ei ole teenusega rahul, tuleb saata vastavasisuline e-mail koos põhjendusega Ettevõtluskeskuse e-mailile [email protected] kolme tööpäeva jooksul peale teenuse kasutamist. Osalejaga võetakse ühendust viie tööpäeva jooksul.

Koolitusest loobumisel palume teavitada e-maili [email protected] või telefoni 6520001 teel. Koolituste eest, mis on lühemad, kui 4 akad tundi, osalustasu ei tagastata, kuid osalejal on võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga või on õigus osaleda samas väärtuses, kuid teiseteemalisel koolitusel. Koolitused, mis on pikemad, kui 4 akad tundi, toimub koolituse osalustasu tagastamine järgmistel tingimustel:

 • Kui osaleja teavitab Ettevõtluskeskust loobumisest vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise algust, tagastame osalustasu 100% või on osalejal võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga või valida samas väärtuses teiseteemaline koolitus (näiteks, kui koolitus toimub 6. märtsil, siis tuleb loobumisest teavitada hiljemalt 3. märtsil. Kui vahel on nädalavahetus, siis tuleb koolitusest loobumisest teavitada 1. märtsil);
 • Kui osaleja teavitab Ettevõtluskeskust loobumisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumise algust, osalustasu ei tagastata, kuid osalejal on võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga või osaleda samas väärtuses, kuid teiseteemalisel koolitusel (näiteks, kui koolitus toimub 6. märtsil ja osaleja teavitab loobumisest 4. märtsil, siis koolituse osalustasu ei tagastata).
 • Kui osaleja on registreerinud koolitusele, tasunud õppemaksu ning koolitusele ei ilmu, siis osalustasu koolituse eest ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine. Juhul, kui koolitusgrupi minimaalne osalejate arv ei ole täitunud, lükatakse koolitus edasi või jäetakse ära. Koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest teavitab Ettevõtluskeskus osalejaid hiljemalt 2 päeva enne koolituse toimumist (näiteks, kui koolitus toimub 6. märtsil, siis Ettevõtluskeskus teavitab osalejaid koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest hiljemalt 4. märtsil). Juhul, kui koolituse ärajäämine on põhjustatud Ettevõtluskeskusele ootamatutel asjaoludel (näiteks koolitaja haigestumine), teavitatakse sellest osalejaid esimesel võimalusel.

Õppetasust vabastamine

Õppetasust vabastamise otsustab Ettevõtluskeskuse juhatus ning sellekohase avaldusega palun pöörduge aadressil: [email protected]õtluskeskus.ee

Koolitusmahu arvestamine toimub akadeemilistes tundides (1 akad tund = 45 minutit). Tunnistuse väljastame koolituste eest, mis on pikemad kui 6 akad tundi (kaasa arvatud).

Tagasiside kogumine täienduskoolituste kohta

Kõikidel koolitustel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse kvaliteedi kohta nii suuliselt kui kirjalikult. Koolituste kohta, mis on pikemad kui 6 akad tundi, küsitakse koolituse korraldaja poolt tagasisidet kirjalikult. Tagasiside andmine on vabatahtlik.

Kui osaleja on andnud kirjaliku nõusoleku, siis kasutatakse tagasisidet koolituse kodulehel koolituse reklaamimiseks. Tagasisidet kasutatakse ka koolituse parandamiseks, kui see on võimalik ja vajalik ning koolitaja töö hindamiseks.

Kvaliteedi tagamise alused

Koolituste kvaliteet ja kvaliteedi tagamise kord

Ettevõtluskeskuse koolitused lähtuvad täienduskoolituse korraldamisel ja õppekavade koostamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, kutsestandarditest  ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

Õppekava koostamisel lähtutatakse eelkõige sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

Õppekavade loomise eest vastutab koolitaja. Õppekavade täiendamine toimub jooksvalt. Õppekava kinnitab juhataja. 

Koolitused õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õppe eesmärk;

4) õpiväljundid;

5) õppekava koostamise alus;

6) sihtgrupp;

7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

9) õppe sisu;

10) õppekeskkonna kirjeldus;

11) õppemeetod;

12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid

13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

Koolitajate kvaliteedi tingimused

Ettevõtluskeskuse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust. Koolitajate kvalifikatsiooniga saab tutvuda siin.

Koolitajate töö tulemust hindame koolituse järgselt osalejate tagasiside alusel.


Õpikeskkonna kvaliteet ja tagamise kord

Ettevõtluskeskus OÜ koolitused toimuvad peamiselt aadressil Toompuiestee 30, IV korrus või koolitusteks ettenähtud ruume rentivate koostööpartnerite juures. Õppeklass vastab töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ja on sisustatud viisil, mis toetab täiskasvanute õppimist. Klassis on olemas kaasaegne esitlustehnika (data – ja pabertahvlid).

Isikuandmete töötlemine

 1. Vastutav andmetöötleja

Ettevõtluskeskus OÜ on sinu isikandmete vastutavaks töötlejaks. Ettevõtluskeskusega saad ühendust võtta e-mailil [email protected]. Tel 6520001

 1. Registri nimi

Ettevõtluskeskus OÜ koolitustel osalejad 

 1. Faili sisu

Registris on järgmised isikuandmed, mis on vajalikud nende kasutamise eesmärgi
saavutamiseks:
– ees- ja perekonnanimi
– telefoninumbrid ja e-posti aadress
– isikukood
– koolitus, millel on osalenud
– tunnistuse number 

 1. Isikuandmete allikad

Ettevõtluskeskus kogub ja säilitab neid isikuandmeid, mida Sa oled meile ise andnud- oled soovinud koolitusele registreerida, sellel osalenud või soovinud saada infot koolituste või uudiskirja  kohta. 

 1. Kasutamise eesmärk

Sinu isikuandmeid kasutatakse ainult allpoolnimetatud eesmärkide saavutamiseks:

Eesmärk: Koolituse toimumise ja registreerimise, rahastamisega seotud info edastamine
Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi, telefon

Eesmärk: Otseturunduslike teadete, pakkumiste ja uudiskirjade saatmine (sh teavitused koolitusest, seminaridest, teavitused uuendustest koolitusmaterjalides, harivate täiendmaterjalide saatmine)
Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi

Eesmärk: Kliendiküsitluste läbiviimine, rahulolu toodete ja teenustega
Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi, telefon

Eesmärk: Arvete saatmine
Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi

 Järgnevatel eesmärkidel isikuandmete kasutamine on õigustatud, et osutada Sulle paremat teenust, teenindust, meie veebilehtede, toodete ja iseteenindus- ning online-keskkondade arendamiseks.

 1. Isikuandmete vastuvõtjad

Edastame isikuandmed järgnevatele isikuandmete vastuvõtjatele:

6.1 koostööpartnerile (Eesti Töötukassa, kui oled registreerinud koolitusele läbi Töötukassa)

Õppekavad

Tee endast internetiturunduse ekspert - õpid internetiturundust praktiliste ülesannete käigus. SEO, Facebook, Copywriting (reklaam- ja sisutekstide loomine), Google Analytics, Google Ads, YouTube, eCommerce, e-maili turundus jpm

Vaata õppekava

Tee endast müügi ja turunduse automatiseerimise ning digitaliseerimise ekspert - saad teadmisi ja praktilisi oskusi turunduse digitaliseerimiseks. Koolitus annab tervikvaate, kuidas erinevate tööriistade, kanalite, põhimõtete ja printsiipide kasutamisel digitaliseerimise tervikprotsess edukalt lõpuni viia.

Vaata õppekava

Alusta digiturunduse juhi teekonda! Õpid juhtima kogu digiturunduse tsüklit ja langetama tõhusaid juhtimisotsuseid. Turunduse ja digiturunduse juhtidele ning digiturunduse agentuuri töötajatele, kes soovivad omandatud oskuste abil saada uus töö ja suuremat palka

Vaata õppekava

Tee endast ettevõtluse ekspert - õpid ettevõtlust ja äriplaani koostamist juhendamissessioonide ning praktiliste ülesannete käigus. Toetame sind, et sinu idee vormistada korrektseks äriplaaniks, mis sobib toetusfondidele

Vaata õppekava

Мы поможем вам превратить вашу идею в привлекательный бизнес-план. Начало бизнеса заставляет начинающего предпринимателя выходить из зоны комфорта и бросает перед ним вызов. Поэтому мы хотим поддержать вас на этом пути. 

Vaata õppekava

You will acquire the knowledge and skills to draw up a business plan to receive financial support for entrepreneurship from the unemployment office. The training will give you an overview of the possibilities of starting a business in Estonia.

Vaata õppekava
Kõikide koolituste lehele

Kaubamärgid

 • Terviklik äriplaani koostamine koos digiturundusega
 • Terviklik turunduse ja müügi digitaliseerimise alused
 • Täielik äriarenduse ja müügijuhtimise juhend alustavale ettevõtjale
 • Основы успешного предпринимательства в эстонии с практическим составлением бизнес-плана
 • Тerviklik digiturunduse juhtimine
 • Scrum
 • Lean
 • Kanban
 • Active Agile Leadership Skills (Agiilne juhtimine; Sertifitseerimine)
 • Scrum Product Owner
 • Scrum Master