Äriplaani koolitus / Ettevõtluskoolitus

Tee endast ettevõtluse ekspert - õpid ettevõtlust ja äriplaani koostamist juhendamissessioonide ning praktiliste ülesannete käigus.

Tutvu formaatidega

Koolituse läbides

Analüüsid ettevõtte hetkeolukorda

Sõnastad võtmekompetentsid

Omad ülevaadet olemasolevatest ressurrsidest

Valideerid äriidee

Kirjeldad toote ja teenuse

Kaardistad kliendid ja konkurendid

Tuvastad kitsaskohad

Analüüsid ja annad hinnangu tegevuskeskkonnale

Positsioneerid ettevõtte

Koostad strateegilise plaani

Sõnastad visiooni, missiooni ja eesmärgid

Pakume koolitust kolmes formaadis


Kõik formaadid annavad tervikliku ülevaate ettevõtluse võimalustest ja sobivad algtasemele.
 

iseseisev e-õpe

E-õpe on iseõppimise võimalus meie online koolituskeskkonnas, mis annab võimaluse õppida endale sobival ajal ja kohas.

E-õpe eeldab inimeselt võimet ja motivatsiooni koolitus iseseisvalt läbida ja koostada äriplaani.

Õpe toimub e-õppekeskkonnas

Videoloengute maht on 80akah.

Osaleja läbib koolituse iseseisvalt endale sobival kellaajal kolme nädala jooksul. Kolme nädalaga koolituse läbimine garanteerib ka eluaegse ligipääsu e-õppematerjalidele.

Vajalikud tehnilised oskused
4/5

Hind 1250€

Vaata lisaks

live veebiõpe

Veebiõppes on kombineeritud e-õpe koos live sessioonidega, kus teemasid käsitletakse osaliselt virtuaalses klassiruumis, nt. Google Meet. Veebiõpe annab juurdepääsu meie online koolituskeskkonnale, aga lisaks on olemas ka igakülgne vahetu koolitaja abi.

Koolitus toimub 3 kontaktpäeval.

Õpe toimub Google Meet platvormil + online õppekeskkonnas iseseisvalt

Saadaval on juhendaja tugi Google Meet live sessiooni ja e-maili teel

Võimalus saada tagasisidet

Eluaegne ligipääs e-õppematerjalidele

Vajalikud tehnilised oskused
3/5

Hind 1890€

Vaata lisaks

klassikoolitus

Klassikoolitus toimub meie Tallinna õppekeskuse ruumides kombineerides auditoorsed loengud, arutelud ning iseseisva töö meie online koolituskeskonnas.

Koolitus toimub 5 kontaktpäeval

Õpe toimub Tallinna õppekeskuses
Liivalaia 13


Saadaval on koolitaja vahetu individuaalne tugi tehniliste küsimuste ja isesesiva töö osas

Võimalus saada tagasisidet


Eluaegne ligipääs e-õppematerjalidele

Vajalikud tehnilised oskused
2/5

Hind 2490€

Vaata lisaks

Koolituselt saad kaasa

💡 Koolitus annab sulle suurepärase ülevaate ettevõtlusest ning sellega kaasnevatest võimalustest ja ohtudest

 

🎁 Boonus: Eluaegse ligipääsu e-õppematerjalidele väärtuses 1000€

✅ Ettevõtluskeskuse koolituse läbimist tõendava tunnistuse

Vaata lisaks
Vaata lisaks
Vaata lisaks