Isikuandmete töötlemine Ettevõtluskeskuses

  1. Vastutav andmetöötleja

Ettevõtluskeskus OÜ on sinu isikandmete vastutavaks töötlejaks. Ettevõtluskeskusega saad ühendust võtta e-mailil [email protected]. Tel 6520001

  1. Registri nimi

Ettevõtluskeskus OÜ koolitustel osalejad 

  1. Faili sisu

Registris on järgmised isikuandmed, mis on vajalikud nende kasutamise eesmärgi
saavutamiseks:
– ees- ja perekonnanimi
– telefoninumbrid ja e-posti aadress
– isikukood või töötukassa kliendi number (Töötukassa klientidel)
– koolitus, millel on osalenud
– tunnistuse number 

  1. Isikuandmete allikad

Ettevõtluskeskus kogub ja säilitab neid isikuandmeid, mida Sa oled meile ise andnud- oled soovinud koolitusele registreerida, sellel osalenud või soovinud saada infot koolituste või uudiskirja  kohta. 

  1. Kasutamise eesmärk

Sinu isikuandmeid kasutatakse ainult allpoolnimetatud eesmärkide saavutamiseks:

Eesmärk: Koolituse toimumise ja registreerimise, rahastamisega seotud info edastamine
Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi, telefon

Eesmärk: Otseturunduslike teadete, pakkumiste ja uudiskirjade saatmine (sh teavitused koolitusest, seminaridest, teavitused uuendustest koolitusmaterjalides, harivate täiendmaterjalide saatmine)
Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi

Eesmärk: Kliendiküsitluste läbiviimine, rahulolu toodete ja teenustega
Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi, telefon

Eesmärk: Arvete saatmine
Isikuandmed: Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi

 Järgnevatel eesmärkidel isikuandmete kasutamine on õigustatud, et osutada Sulle paremat teenust, teenindust, meie veebilehtede, toodete ja iseteenindus- ning online-keskkondade arendamiseks.

  1. Isikuandmete vastuvõtjad

Edastame isikuandmed järgnevatele isikuandmete vastuvõtjatele:

6.1 koostööpartnerile (Eesti Töötukassa, kui oled registreerinud koolitusele läbi Töötukassa)