Õppekorralduse alused


Enne koolitusele registreerimist tutvu õppekorralduse alustega

Koolitusele registreerimiseks tuleb täita koolituse info juures olev registreerimisvorm, saata e-mail [email protected] või helistada telefonil 6520001. Koolitusele registreerimise järel saadame ühe tööpäeva jooksul sellekohase kinnituskirja.

Koolituse vastuvõtu- ja väljaarvamise tingimused on iga koolituse kirjelduse juures kirjeldatud eraldi. Juhul, kui koolituse kirjelduse juures ei ole kirjeldatud koolituse vastuvõtu- ja väljaarvamise tingimusi, saab koolitusel osaleda iga huviline.

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ülekandega, mille saadame hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale koolitusele registreerimist registreerimisvormil sisestatud või Teie poolt antud e-maili aadressile.

Ettevõtluskeskus OÜ on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Töötukassa koolituskaardiga osalemiseks tuleb koolitusel osalemine kokku leppida Töötukassa konsultandiga ning koolitusele registreerida vähemalt 7 päeva enne koolituse toimumist. Kommentaaride lahtrisse tuleb lisada oma isikukood ning Töötukassa konsultandi nimi ja kontaktandmed (telefoninumber või e-maili aadress), et Ettevõtluskeskus saaks esitada osalemissoovi Töötukassale.

Koolituse eest on võimalik tasuda ka osade kaupa, taotledes järelmaksu võimalust Liisi.ee kaudu. Lisainfo järelmaksu kohta on täpsemalt välja toodud Liisi.ee kodulehelt ning täita tuleb laenutaotluse avaldus. Koolitusele registreerimisel tuleb kommentaaride lahtrisse märkida, et koolituse eest soovitakse tasuda Liisi.ee järelmaksuga.

Raha tagasi garantii kehtib kõikide Ettevõtluskeskuse teenuste puhul. Juhul, kui osaleja ei ole teenusega rahul, tuleb saata vastavasisuline e-mail koos põhjendusega Ettevõtluskeskuse e-mailile [email protected] kolme tööpäeva jooksul peale teenuse kasutamist. Osalejaga võetakse ühendust viie tööpäeva jooksul.

Koolitusest loobumisel palume teavitada e-maili [email protected] või telefoni 6520001 teel. Koolituste eest, mis on lühemad, kui 4 akad tundi, osalustasu ei tagastata, kuid osalejal on võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga või on õigus osaleda samas väärtuses, kuid teiseteemalisel koolitusel. Koolitused, mis on pikemad, kui 4 akad tundi, toimub koolituse osalustasu tagastamine järgmistel tingimustel:

  • Kui osaleja teavitab Ettevõtluskeskust loobumisest vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise algust, tagastame osalustasu 100% või on osalejal võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga või valida samas väärtuses teiseteemaline koolitus (näiteks, kui koolitus toimub 6. märtsil, siis tuleb loobumisest teavitada hiljemalt 3. märtsil. Kui vahel on nädalavahetus, siis tuleb koolitusest loobumisest teavitada 1. märtsil);
  • Kui osaleja teavitab Ettevõtluskeskust loobumisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumise algust, osalustasu ei tagastata, kuid osalejal on võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga või osaleda samas väärtuses, kuid teiseteemalisel koolitusel (näiteks, kui koolitus toimub 6. märtsil ja osaleja teavitab loobumisest 4. märtsil, siis koolituse osalustasu ei tagastata).
  • Kui osaleja on registreerinud koolitusele, tasunud õppemaksu ning koolitusele ei ilmu, siis osalustasu koolituse eest ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine. Juhul, kui koolitusgrupi minimaalne osalejate arv ei ole täitunud, lükatakse koolitus edasi või jäetakse ära. Koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest teavitab Ettevõtluskeskus osalejaid hiljemalt 2 päeva enne koolituse toimumist (näiteks, kui koolitus toimub 6. märtsil, siis Ettevõtluskeskus teavitab osalejaid koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest hiljemalt 4. märtsil). Juhul, kui koolituse ärajäämine on põhjustatud Ettevõtluskeskusele ootamatutel asjaoludel (näiteks koolitaja haigestumine), teavitatakse sellest osalejaid esimesel võimalusel.

Õppetasust vabastamine

Õppetasust vabastamise otsustab Ettevõtluskeskuse juhatus ning sellekohase avaldusega palun pöörduge aadressil: info@ettevõtluskeskus.ee

Koolitusmahu arvestamine toimub akadeemilistes tundides (1 akad tund = 45 minutit). Tunnistuse väljastame koolituste eest, mis on pikemad kui 6 akad tundi (kaasa arvatud).

Tagasiside kogumine täienduskoolituste kohta

Kõikidel koolitustel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse kvaliteedi kohta nii suuliselt kui kirjalikult. Koolituste kohta, mis on pikemad kui 6 akad tundi, küsitakse koolituse korraldaja poolt tagasisidet kirjalikult. Tagasiside andmine on vabatahtlik.

Kui osaleja on andnud kirjaliku nõusoleku, siis kasutatakse tagasisidet koolituse kodulehel koolituse reklaamimiseks. Tagasisidet kasutatakse ka koolituse parandamiseks, kui see on võimalik ja vajalik ning koolitaja töö hindamiseks.