Oskuste strateegiline valimine: oluline samm eduka tuleviku suunas

Targad valikud oskuste arendamisel: strateegiline lähenemine ümberõppele ja koolitusele

ümberõpe Jun 05, 2023

Navigeerimine oskuste maailmas: alustamine

Riigiti ja tööstusharuti muutuv nõudlus oskuste järele on tänapäeval peaaegu ettearvamatu. Paljude jaoks tähendab see uute oskuste õppimist või olemasolevate oskuste täiendamist. Kuid kuidas valida, milliseid oskusi arendada? Tulemuseks on hiljutine koostööprojekt Coursera ja Burning Glass Institute vahel, mille tulemusena sündis "Skills Compass". See tööriist aitab organisatsioonidel ja individuaalsetel õppijatel valida oskusi strateegiliselt, mitte suvaliselt.

 

Skills Compass defineerib organisatsioonide jaoks kõige levinumad oskused kolmel dimensioonil: aeg-oskuseni, oskuse väärtus ja oskuse püsivus, ning kvantifitseerib need, et oskuste arendamise eest vastutavad juhid saaksid oma organisatsioonis parimal viisil prioriseerida, investeerida ja rakendada võtmepädevusi.

Kuidas Burning Glass Institute ja Coursera iga dimensiooni kvantifitseerisid
Oskuse dimensioon | Kuidas dimensiooni arvutatakse

 • Aeg-oskuseni | Keskmiste aastate arvutamine minimaalse hariduse ja minimaalse töökogemuse põhjal igale oskusele, lähtudes 2021–2022 aasta tööpakkumiste andmetest Lightcastist ja Coursera õppijate andmetel põhineva õppimistundide keskmise arvutamine.
 • Oskuse väärtus | Miljonite tööpakkumiste töötlemine 2021–2022, kus oskused olid tööpakkumistes olemas, lähtudes andmetest Lightcastist. Oskuse mediaanpalga arvutamine Lightcasti töökuulutuste andmete põhjal.
 • Oskuse püsivus | Võrdlus 100 kõige sarnasema oskuse ülekattuvuse määra vahel 2017. ja 2021. aastal oskuste jaoks.

Tulemuste analüüsimisel jagunesid mõõdetud oskused kolmel dimensioonil viieks eristuvaks grupiks, mis demonstreerivad kõige tõhusamat taktikalist lähenemist, mida oskuste arendamise eest vastutavad juhid saavad kasutada oskuste arendamise programmide loomisel.

 1. Kindel Investeering | Solid Investment
 2. Kiire Dividend | Quick Dividends
 3. Kestev | Enduring
 4. Kohanduv | Adaptive
 5. Laiakasutus | Commodity
 

Tahad õppida midagi uut? Vali strateegiliselt

Kui olete individuaalne õppija või kavatsete oma karjääri suunata, siis on oluline valida oskused, mis võivad teile ka pikas perspektiivis kasu tuua. "Solid Investment" ja "Quick Dividends" kategooriate oskused on siin olulised. Need oskused on kõrge väärtusega ja võivad olla teie karjääri jooksul püsivalt kasulikud. Oskused nagu projektijuhtimine, riskijuhtimine, suurandmete käsitlemine ja Pythoni programmeerimine on pikas perspektiivis kindlad investeeringud. Samas oskused nagu planeerimine, eelarvestamine, andmestruktuurid või müügioskused võivad pakkuda kiireid dividende, sest need on suhteliselt lihtsamini omandatavad ja ikkagi olulise väärtusega.

Investeeri oskustesse, mis kasvavad koos sinu ettevõttega

Personalijuhina on oluline mõista, milliseid oskusi teie töötajate koolitamisel prioriteerida. "Enduring" kategooria oskused, nagu meeskonnatöö, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja uurimistöö, on need, mis peaksid olema teie koolitusprogrammide alustalaks. Need oskused on madala kuluga, kuid neil on suur eluiga, mis tähendab, et teie investeering nendesse oskustesse tasub end ära pikas perspektiivis.

 

Pöörake tähelepanu nendele oskustele, mida peate kohandama

"Adaptive" ja "Commodity" kategooria oskused on need, mida tuleks arvestada ümberõppe või spetsialiseeritud koolituste puhul. "Adaptive" oskused nagu DevOps, andmearhitektuur, masinõpe või tehisintellekt on keerulised omandada ja vajavad pidevat uuendamist, kuid need võivad olla väga väärtuslikud uutele või spetsialiseerunud rollidele. Samal ajal on "Commodity" oskused nagu veebiarendus, finantsprognoosimine või JavaScript laialdaselt omandatud ja neid on suhteliselt lihtne omandada, muutes need ideaalseks valikuks neile, kes soovivad kiiresti uusi oskusi omandada või oma olemasolevaid oskusi laiendada.

Oskuste strateegiline valimine: oluline samm eduka tuleviku suunas

Oskuste arendamine pole enam lihtsalt suvaline valik, vaid strateegiline otsus, mis võib mõjutada teie karjääri või teie ettevõtte kasvu. Oskuste hoolikas valimine, kas olete individuaalne õppija või organisatsioon, võib pakkuda märkimisväärset kasu. Selle asemel, et keskenduda ainult populaarsetele või trendikatele oskustele, valige oskused, mis on pikas perspektiivis väärtuslikud, ja investeerige nende arendamisse strateegiliselt. Ükskõik, kas olete otsimas uut karjääri, soovite oma meeskonda paremini koolitada või lihtsalt soovite oma oskusi laiendada, on oluline arvestada oskuste valimisel strateegiaga.

 

Kui te kaalute ümberõpet, on siin mõned praktilised nõuanded, mida saate Skills Compass analüüsi tulemustest välja lugeda:

 1. Valige oskus, mis annab kiireid tulemusi: Kui olete töötu ja soovite kiiresti uue töökoha leida, võib olla mõistlik investeerida "Quick Dividend" oskuste arendamisse. Need oskused on tavaliselt lihtsamad omandada ja võivad teie tööprofiili kiiresti tõsta. Sellised oskused nagu müügioskused, andmeanalüüs, Data Structures või Visual Design võivad osutuda kasulikuks.
 2. Arendage Enduring oskusi: Need oskused, nagu meeskonnatöö, suhtlemine, probleemilahendus ja kriitiline mõtlemine, on põhilised ja universaalsed. Need ei pruugi olla väga spetsiifilised, kuid neid hinnatakse kõigis töökohtades ja need võivad parandada teie konkurentsivõimet tööturul.
 3. Arendage adaptiivseid oskusi: Kuigi need nõuavad rohkem aega ja investeeringuid, on need oskused sageli seotud kiiresti areneva tehnoloogiaga ja võivad seega pakkuda konkurentsieelist tööturul. Sellised oskused nagu Machine Learning, Artificial Intelligence või Network Security on head näited.
 4. Kaaluge pikaajalisi investeeringuid: "Solid Investment" oskused nagu Project Management, Big Data või Python programmeerimine võivad nõuda suuremat aega ja investeeringut, kuid need oskused hoiavad oma väärtust pikas perspektiivis. Kui olete valmis investeerima rohkem aega ümberõppesse, võib see teid pikas perspektiivis tasuda.

Lõpuks pidage meeles, et iga inimese karjäär on ainulaadne ja teie isiklikud huvid, eelnevad kogemused ja eesmärgid mängivad suurt rolli õige ümberõppe tee leidmisel. Kasutage Skills Compass'i tulemusi kui juhendit, kuid ärge unustage ka oma intuitsiooni ja isiklikke ambitsioone. Edu teie ümberõppe teekonnal!

 

Kui olete personalijuht, on siin mõned praktilised soovitused, mida saate rakendada Skills Compass analüüsi tulemuste põhjal:

 1. Tehke strateegilisi investeeringuid: Investeerige "Solid Investment" oskustesse nagu Scrum ja agiilsed meetodid, riskijuhtimine, projektijuhtimine ja tehnoloogilised oskused (Java, Python, Big Data). Need oskused on küll aeganõudvad ja kulukad omandada, kuid neil on suur püsivus, mis tähendab, et need võivad aidata talente reskilleerida ja panustada ettevõttesse pikema aja jooksul.

 2. Kiiresti tasuvad oskused: Otsige võimalusi "Quick Dividend" oskuste arendamiseks nagu läbirääkimised, planeerimine, eelarvestamine. Need oskused on suhteliselt odavamad ja kiiremad omandada, aga siiski suure väärtusega, ning sobivad hästi kasutamiseks sisekoolitustes või juhtimiskoolitustes.

 3. Arendage püsivaid oskusi: Investeerige "Enduring" oskuste arendamisse nagu meeskonnatöö, suhtlemine, probleemide lahendamine. Need oskused on universaalsed ja aitavad töötajatel mitmesugustes rollides paremini hakkama saada.

 4. Hoidke end kursis muutuvate oskustega: "Adaptive" oskused nagu DevOps, Machine Learning või Artificial Intelligence võivad nõuda rohkem aega ja investeeringuid, kuid need võivad olla väga väärtuslikud, eriti kui teie ettevõte on seotud tehnoloogiavaldkonnaga.

 5. Kaaluge välistamist: "Commodity" oskused, mis on laialdaselt omandatud ja odavad tööle võtta, võib olla mõistlik allhanke või värbamise teel omandada, selle asemel, et püüda neid sisekoolituste kaudu arendada.

Pidage meeles, et strateegia valik sõltub suuresti teie ettevõtte konkreetsetest vajadustest ja eesmärkidest. Andmepõhine lähenemine oskuste planeerimisel aitab teil teha informeeritud otsuseid ja optimeerida oma investeeringuid personali arendamisse.

 

Osale ★★★★★ koolitusel

Vaata lisaks
Vaata lisaks
Vaata lisaks