Ümberõppe võimalused - Tööta ja Õpi

Elukestva õppe hoiakute ja pädevuste soodustamine ning ümberõppe olulisus eesseisva majanduskriisi ajal

ümberõpe Oct 31, 2023

Eesseisva majanduskriisi valguses muutub elukestev õpe kriitiliseks investeeringuks, et Eesti kodanikud oleksid paindlikud ja konkurentsivõimelised. Eesti väiksuse ja suurte tööstusharude puudumise tõttu peame keskenduma inimkapitali arendamisele, mis tagab majandusliku stabiilsuse ja kasvu.

Elukestev õpe ei ole ainult riikliku tähtsusega, vaid oluline ka igale üksikisikule. Enda oskuste arendamine ja pidev õppimine tagavad iga Eesti kodaniku konkurentsivõime muutuvas tööturul.

Majanduse ja hariduse seos

Eesti IT-sektor on hea näide sellest, kuidas haridus ja majandus on omavahel seotud. Kuigi Eesti on rahvaarvu poolest väike, on meil üks Euroopa suurimaid startupide arvu elaniku kohta - näiteks TransferWise ja Bolt. Need edulood näitavad, et paindlikkus, innovatsioon ja oskuste omandamine on kriitilise tähtsusega.

Ettevõtlikkus ja enesearendamine on võtmetähtsusega. Alustage mõne tasuta online-kursusega, mis on seotud teie huvivaldkonnaga, või osalege seminaridel ja töötubades, et enda teadmisi laiendada.

Tehnoloogiline areng ja muutuse kiirus

Eesti digitaalse allkirjastamise süsteem ja e-residentsus on näited kiirest kohanemisest tehnoloogiliste muutustega. Need uuendused nõudsid kodanikelt uute oskuste omandamist, näiteks digitaalse identiteedi haldamine ja elektrooniliste teenuste kasutamine.

Püüdke olla kursis tehnoloogiliste uuendustega, kasutades veebiplatvorme ja õppevahendeid, mis aitavad arendada digitaalseid oskusi.

Tänapäeva töötajate oskuste puudujääk

Vastavalt Gartnerile on organisatsioonid digitaalse transformatsiooni teel, mis mõjutab otseselt nende äritegevust. Siiski on 70% töötajatest veel omandamata oskused, mida nad oma praeguses töös vajavad, ja 80% töötajatest ei oma oskusi, mida nad nii praeguseks kui ka tulevaseks tööks vajavad1. Sellele vaatamata usuvad enam kui kaks kolmandikku ärijuhtidest, et kui nende ettevõte ei digitaliseeru 2020. aastaks oluliselt, ei ole see enam konkurentsivõimeline.

Võtke endale aega oma oskuste hindamiseks ja tuvastage valdkonnad, kus vajate täiendkoolitust. Kaaluge võimalusi koolitusteks, mis aitavad teil oma praeguses või tulevases töös hakkama saada.

Ümberõppe olulisus

Kui Eesti põlevkivienergia sektor muutus vähem konkurentsivõimeliseks Euroopa rohelise kokkuleppe tõttu, kogesid paljud töötajad töökohtade kaotamist. Ümberõppe programmid, nagu need, mida rakendati Ida-Virumaal, olid kriitilise tähtsusega, et aidata töötajatel leida uusi töökohti ja kohaneda uute oskustega.

Uurige, millised ümberõppe programmid on teile kättesaadavad ja kuidas need võivad teie karjääri toetada. Ärge kartke teha karjäärivahetust, kui tunnete, et teie praegune valdkond ei paku enam samu võimalusi.

Riiklikud stiimulid ja toetused elukestvaks õppeks

Kriitiline komponent elukestva õppe soodustamisel on riiklike toetusprogrammide pakkumine:

  • Eesti Töötukassa koolitustoetused: Erilist tähelepanu väärivad innovaatilised programmid nagu Koolituskaart ja Tööta&Õpi.
  • Soome "õppimise konto" on ka innovaatiline lähenemine, kus kodanikud saavad teatud summa raha, mida nad saavad kasutada ümberõppeks või täiendkoolituseks.

Kasutage riiklikke stiimuleid ja toetusi, nagu õppimise konto Soomes või Töötukassa koolitustoetused Eestis, et toetada oma õppe- ja arenguteekonda.

Lahenduse suund

Gartneri uuringud soovitavad suunata tähelepanu töötajate arendamisele, identifitseerides oskuste vajaduse, motiveerides töötajaid ja pakkudes kvaliteetseid õppevõimalusi1. Selline lähenemine aitab parandada töötajate oskuste ettevalmistust ja suurendada kõrge jõudlusega töötajate arvu.

Ärge oodake, et teie tööandja pakub teile arenguvõimalusi. Oleksite proaktiivne, seadke endale selged õpieesmärgid ja leidke viise, kuidas neid saavutada.

Järeldus

Eesti edukuse tagamiseks digitaalsel ajastul on oluline keskenduda tööjõu oskuste arendamisele ja pidevale ümberõppele, pidades silmas tehnoloogilise arengu ja tööturu vajaduste kiiret muutumist.

Elukestev õpe on meie ühine vastutus. Igaüks meist peab olema valmis pidevalt õppima ja arenema. Alustage täna, et olla homme veelgi konkurentsivõimelisem. 

Ettevõtluskeskus OÜ

Alek Kozlov

Juht ja koolitaja 

1. Gartner, Inc. "Gartner Says Only 20 Percent of Employees Have The Skills Needed For Both Their Current Role And Their Future Career." September 6, 2018. Link 

See artikkel on sündinud tänu koostööle avatud tehisintellekti platvormiga ChatGPT, mida haldab OpenAI. ChatGPT abiga suutsime süvitsi analüüsida andmeid, trende ja parimaid praktikaid, mis aitasid rikastada käesolevat analüüsi praktiliste näidete ja globaalsete perspektiividega.

Osale ★★★★★ koolitusel

Vaata lisaks
Vaata lisaks
Vaata lisaks